BURSA - NİLÜFER İLÇESİ 2011 YILI

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARI

 

KARAR TARİHİ                   : 17/10/2011

TOPLANTI YERİ                  :Kaymakamlık Toplantı Salonu

KARAR NO                          : 2011/1

K A R A R

İLGİ:18.08.2002 tarih ve 24850 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri

          Başkanlığı'nca Yürütülmesine Dair Yönetmelik".

            Komisyonumuz İlçe Kaymakamı Ekrem ÇALIK' ın Başkanlığında 17/10/2011 Pazartesi günü saat 14:30'da Kaymakamlık Makamında, Nilüfer Belediye Temsilcisi M.Mürsel BÜYÜKÇOBAN ile Nilüfer Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet ARSLAN, İlçe Müftüsü Durmuş AYVAZ, İlçe Sağlık Grubu Başkan Vekili Asuman PAKER, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emin AY,  İl Tarım Müdürlüğü temsilcisi M. Serdar KAVASOĞLU, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü temsilcisi Uğur ORMANOĞLU, Türkiye Diyanet Vakfı Nilüfer Şubesi Temsilcisi Servet AYDOĞAN' ın iştirakiyle toplanarak şu kararları almışlardır.

•1.   NİLÜFER BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ:

•A)  SATIŞ YERLERİ:

    

A )Alaattinbey Hayvan Pazarı.                             d) Beşevler Çiftliği ve Kasabı

      b) Carrefour-Sa Gros Market                       e) Akçalar Mezbahanesi (B. Şehir Belediyesi)

      c) Cimet Mezbahanesi                                    

B)  KURBAN KESİM YERLERİ:

a) İhsaniye Pazar Yeri                                             d) Ataevler Pazar Yeri

b) Nilüfer Belediyesi İşbirliğiyle Alaattinbey             e) Beşevler Çiftliği ve Kasabı                

    Pazar Yerinde yapılan GÜLSAN A.Ş' nin           f) Konak Pazar Yeri

    işlettiği Kesimhane                                              g) Çimet Mezbahanesi

c) Carrefour  Sa Gros Market                                 h) Akçalar Mezbahanesi (B.Şehir Belediyesi)

                                                                           

Yukarıda belirtilen Kurban Kesim yerlerinde hem büyükbaş, hem de küçükbaş hayvanların kesimi yapılmasına, Alaattinbey Pazar yerinde yapılan Gülsan A.Ş' nin İşlettiği Kesimhane Bayramın 1. ve 2. günlerinde,  Carrefour Sa Gros Markette Bayramın 1.2. ve 3. günlerinde hem satış hem de kesimin yapılmasına, diğer kesim yerlerinde ise Bayramın 1. günü kesim yapılmasına. Ayrıca;

 • a) Nilüfer Belediyesi tarafından Kızılcıklı Mahallesinde oluşturulan "Hasanağa Toki" Kurban Kesim yeri ile, Belediyenin yeni yaptırdığı "Hasanağa Mezbahanesi'nde" halkın kendi imkanlarıyla kurbanlarını kesmelerine,
 • b) Nilüfer Belediyesince Sakarya ve Dumlupınar Mahalleleri için GÖRÜKLE ŞANTİYE kesim yeri ile, Zafer Mahallesindeki Pazar Yerinde oluşturulan GÖÇMEN KONUTLARI Kurban Kesim Yerinde halkın kendi imkanlarıyla kurbanlarını kesmelerine,
 • c) Kayapa Fen İşleri Otoparkı Kurban Kesim Yerinde halkın kendi imkânlarıyla kurbanlarını kesmelerine,
 • d) Nilüfer Belediyesince Karaman mah. Pazar yeri, Cumhuriyet mah.Gazi Pazar yeri, Esentepe mah.Pazar yeri, Çamlıca mah.Pazar yeri, Altınşehir mah.Pazar yeri, Üçevler Mahallesi Pazar yeri, Işıktepe Mahallesi Pazaryeri, Kültür Mahallesi pazaryeri, Gölyazı Balık Mezatı ve Fethiye mahallesi Pazar yerinde oluşturulan geçici kesim yerlerinde belediyenin sağladığı imkânlardan yararlanarak halkın kendi imkânlarıyla kurbanlarını kesmelerine,

Bütün Kurban Kesim Yerlerinde organizasyonun denetimin ve uygun görüşün ve gerekli tüm hizmetlerin Nilüfer Belediyesince yapılmasına, halkın huzur içinde kurbanlarını kesebilmeleri için güvenliğin de görev alanlarına göre İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıtası ve İlçe Jandarma Komutanlığınca sağlanmasına,

Yukarıda ki (a-b-c-d) bentlerinde belirtilen yerlerde kurbanlarını kendi imkânlarıyla kesecek vatandaşlardan tesisten yararlanma ücretinin alınmamasına,

2.   Kurbanlık hayvan satış ve kesimi yapmak üzere müracaat eden Carrefour SA. Gross Markete, sattığı hayvanların kesim hizmetini yapmak şartıyla, Belediye'ce ve Kurban hizmetleri komisyonunca izin verilmesine ve bu faaliyetten dolayı Kurban Hizmetleri Komisyonuna herhangi bir bedel ödememesine, ücreti Carrefour SA tarafından ödenmek üzere Din Görevlisi görevlendirilmesine,

 Nilüfer İlçe belediyesi hudutları dahilinde, Yeni satış ve kesim yeri için müracaat eden özel ve tüzel kişilerin Tarım II Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyesi'nin öngördüğü mevzuatlara uymaları ve bu iki kurumun uygun görüşleri alınması şartıyla, İlçe sınırları içinde yeni kesim ve satış yerlerinin açılması için alınan uygunluk görüşü doğrultusunda ilgililerce müsaade edilmesine,

3. Bu noktalar dışında ve özel olarak izin alan yerler haricinde hiç bir şekilde kurban Kesimine müsaade edilmemesine,  ancak evi ve bahçesi müsait olan vatandaşların gerekli sağlık ve çevre koşullarına uymak kaydıyla evlerinin bahçelerinde kesim yapmalarına izin verilmesine,

- Kesim yerlerinde, kesim işlemine saat: 08.15 de başlamasına,

4.Nilüfer Belediyesi işbirliğiyle faaliyetlerini sürdüren Akçalar mezbahanesi ile Alaattinbey hayvan pazarı yerinde yapılan GÜLSAN A.Ş Kesimhanesinde kurbanlarını kestirmek isteyenlerin bu yerlere 10/10/2011 tarihinden itibaren müracaat edip sıra almalarına, diğer özel ve tüzel kesim yerlerinde ise ilgililerce uygun görülen zamanlarda kesim sırası verilmesine.

5.         Kurban Kesim Ücretleri,

Merkez ilçelerde kurban kesim ücretleri;

A- Büyükbaş Kurbanlar        : 1.gün- 180 TL, 2.gün 100 TL ve 3.gün 50 TL

B- Küçükbaş Kurbanlar        : 1.gün- 25 TL    2.gün ve 3.gün 20 TL

C- Tesisten Yararlanma           : a) Büyükbaş Kurbanlar için 10 TL 

                                                     b) Küçükbaş Kurbanlar için 5 TL olarak belirlenmesine,

 • 1- Kurban Kesecek Kasaplar,

Kurban Bayramı günlerinde ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan kurban kesim yerlerinde, kurban kesecek kasaplardan,

 • A- Müftülük ve Milli Eğitim koordinesinde açılan "Kesim Kursu Bitirme Belgesi" veya "Kasaplık Belgesi" sahibi olanlara görev verilmesine, bunun dışında kendisi keseceklere kursa katılmak istemeleri halinde Milli Eğitim Müdürlüklerinin kursuna tabi tutulmalarına,
 • B- Görev alacak kasaplara, kurban komisyonu üyesi dairelerin (Belediye ve Mahalli Müftülük) koordinesinde belirlenen şartlar çerçevesinde yapılacak mukavele sonucunda görev verilmesine,
 • C- Kasaplara kesim ücreti olarak : Adet başına :

           Büyükbaş hayvanlar için:

          1.gün- 125 TL   2.gün 75 T

          Küçükbaş hayvanlar için: 1.gün- 20 TL   2. ve 3.gün 15 TL ödenmesine,

                                                        

Veteriner, işçi ve din görevlilerinin ücretleri ile Komisyonca yapılan gerekli harcamalar için 5.000,00.-(BEŞBİN).-TL  GÜLSAN AŞ. Tarafından Nilüfer Veteriner Müdürlüğü aracılığı ile bayramdan sonra en geç 1 hafta içinde nakit olarak Kurban Hizmetleri Komisyonu hesabına yatırılmasına, teminat olarak da 5.000,00.TL lik senet alınmasına;

6. İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösterip kurban kesim ve satış yerlerinde kurban hizmetleri verecek özel ve sair tüzel kişiler, vakıf dernek vs.,  Nilüfer  Belediye Başkanlığına başvurarak özel izin belgesi alınarak, komisyon kararlarının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Komisyonumuza başvurmaları gerektiğine,

KAMU KESİM YERLERİNDE KESİMİN SAĞLIKLI, DÜZENLİ, DİNİ ve ÇEVRE ŞARTLARINA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN;

-Kasapların eğitimi ilçe Müftülüğü ile Nilüfer İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılarak "Kesim Elemanı Kimlik Kartı" belgesi verilmesine,

-Nilüfer Belediyesi Veteriner Müdürlüğünce kasapların temin edilmesine,

-Nilüfer Belediyesi görevlendirmesiyle, Veteriner Hekim Bulundurulmasına,

-Kesim yerlerinde İlçe Müftülüğünce yeteri sayıda Din Görevlisi bulundurulmasına,

-Türk Hava Kurumundan yeteri kadar personel bulundurulmasına,

-Yeteri kadar ehil kasap bulundurulmasına,

-Yeteri kadar su ve kanal şebekelerinin bulundurulması gerektiğine,

-Yeteri kadar megafon bulundurulmasına, mevcutlar yetmiyorsa yenilerinin alınmasına,

7. Belediyece Veteriner ve kasapların tespit edilerek, listelerinin hazırlanmasına ve kesim yerlerinde görev yapacak kasapların isimlerinin kesim yerlerine liste olarak asılmasına,

8.Kurban Kesim mahallinde görevlendirilen Veteriner Hekimlere 100.00.-TL, Kontrolörlere ve Din Görevlilerine 75.00.- TL, diğerlerine 70.00.-TL yevmiye ödenmesine,

Vekâlet yoluyla kurban kestirmek isteyenlerin Diyanet işleri Başkanlığı veya Türkiye Diyanet Vakfı'na müracaat etmelerine,

9. Alınan komisyon kararlarının bir suretinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına Gönderilerek, belirlenen kesim mahalleri dışında kesime izin verilmemesine bu yasaklara uyulup uyulmadığının Belediye Zabıta Müdürlüğü, İtçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığınca sürekli denetlenmesine, uyulmadığının belirlenmesi halinde Türk Ceza Kanununun 529. Maddesi uyarınca suç belgelerinin düzenlenerek gereğinin takdiri için, Cumhuriyet Başsavcılığına iletilerek suç duyurusunda bulunulmasına, bütün kurban kesim yerlerine özellikle Alaattinbey hayvan pazar yerine vatandaşların rahat ulaşmaları, trafiğin rahat akması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına,

 • 10. Kurban kesim yerlerinde kesimi takiben Veteriner Hekimlerce yenemez teşhisi konulan etlerin diğer atıklarla birlikte Belediyelerce imhasına,
 • 11. Alınan Komisyon Kararlarının birer örneğinin ilgili kuruluşlara gönderilmesine ayrıca karar özetlerinin basın, yayın kuruluşlarınca ilanla duyurulmasına ve İlçe Müftülüğünce Vaizler ve Cami görevlileri aracılığı ile cemaate duyurulmasına, alınan bu karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılacağının da ilan ve vaazlarda belirtilmesine,

-Yine bu amaçla Belediyece yeterli bez ve kağıt afiş hazırlanmasına, görülebilir yerlere ve Toplu Taşıma araçlarına asılmasına, görsel ve yazılı basına duyuru yapılmasına,

 • 12. Kurban satış ve kesim yerlerinin denetimi için İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Nilüfer ve Büyükşehir Belediyesince birer uzmandan oluşan bir mobil ekibin, gerektiğinde 1 gün görevlendirilmesine,
 • 13. Kesim yerlerinde Türk Hava Kurumu haricinde başkalarınca deri toplanmasına müsaade edilmemesine,

14.İlçe Merkezindeki ve mahallelerdeki Kurban satış ve kesim yerlerinde kurban kesimi için gerekli alt ve üst yapının Nilüfer Belediyesince, tesis edilmesine ayrıca, Kurban atıklarının Nilüfer Belediyesince toplanarak bertaraf edilmesine,

15.Gerektiğinde Büyükşehir ve diğer Belediyelerden araç ve personel yardımı istenilmesine, Komisyonun sekretaryasının ilçe Müftülüğü, muhasebe işlemlerinin Türkiye Diyanet Vakfı Nilüfer Şubesince yürütülmesine,

 • 16. Yürüttüğü muhasebe hizmetleri ve kırtasiye giderleri için Türkiye Diyanet Vakfı Nilüfer Şubesine Komisyonca anılan kesim ve tesisten yararlanma ücretlerinden, Kasap ve personel ücretleri ile alınan malzemeler ve yapılan harcamaların bedelleri ödendikten sora kalan paranın ödenmesine,
 • 17. Kurban hizmetleri için T.C.Ziraat Bankası Nilüfer Şubesinde Kurban Hesabı açtırılmasına, para çekilmesi konularında Tahakkuk Memuru olarak Nilüfer ilçe Müftüsü ile Türkiye Diyanet Vakfı Nilüfer Şube Temsilcisi Servet AYDOĞAN'ın yetkili kılınarak, gerekli harcamaların belge karşılığı yapmalarına,
 • 18. Kurban kesim yerlerinde görev yapan personele "İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu" tarafından tanıtım amaçlı yaka kartları hazırlanarak kullanılmasının sağlanmasına,


 

Oy birliği ile karar verildi. 17/10/2011


 

 

Fotoğraflar
© Copyright 2010 Bursa Nilüfer Kaymakamlığı
Tasarım & Yazılım KaleNet